Gimnaziu

Structura anului şcolar 2023-2024 + Calendar şcolar

Evaluare Iniţială Istorie – clasa a V-a şi clasa a IX- a – sursa: edu.ro

Evaluare Iniţială la Istorie – Clasele V-VIII

Planificare calendaristică Istorie – clasa a V-a, An şcolar 2023-2024

Planificare calendaristică Istorie – clasa a VI-a, An şcolar 2023-2024

Planificare calendaristică Istorie – clasa a VII-a, An şcolar 2023-2024

Planificare calendaristică Istorie – clasa a VIII-a, An şcolar 2023-2024

Programa la Istorie pentru Gimnaziu

Clasa a V – a

“Supermanualul” – Compendiul pentru clasa a V – a

Alfabetul istoriei. Izvoare istorice (clasa a V – a)

Timpul şi spaţiul istoric (clasa a V-a)

Primii oameni – schiţa lecţiei + prezentare power point (clasa a V-a)

Revoluţia neolitică – schiţa lecţiei + prezentare power point (clasa a V-a)

Inventarea metalurgiei – schiţa lecţiei (clasa a V-a)

Orientul Antic – Mediul natural şi viaţa cotidiană – schiţa lecţiei + prezentare power point (clasa a V – a)

Oraşul-stat Babilon – schiţa lecţiei + prezentare power point (clasa a V-a)

Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic – schiţa lecţiei

Temple şi piramide – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a V-a)

Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet – schiţa lecţiei + prezentare power point (clasa a V-a)

Mediul natural şi ocupaţiile grecilor – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Ceramica: între utilitate şi artă – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Adevăr şi legendă – schiţa lecţiei (clasa a V-a)

Polis-ul. Sparta şi Atena – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Procesul de colonizare. Histria, Tomis şi Callatis – schiţa lecţiei (clasa a V-a)

Epoca clasică. Războaiele medice (492 – 479 î. Hr.)

Regele persan Darius I şi imperiul său

Războiul peloponnesiac (431-404 î.Hr.)

Epoca Elenistică. Alexandru cel Mare

Frumos şi cunoaştere în lumea greacă. Studiu de caz: Jocurile Olimpice (clasa a V-a)

Fondarea Romei: istorie şi legendă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

Statul roman – schiţa lecţiei +prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a V-a)

Armata romană – schiţa lecţiei + prezentare power-point + fişă de lucru (clasa a V-a)

Viaţa cotidiană în lumea romană – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Oraşul şi monumentele publice. Colosseum-ul şi gladiatorii – schiţa lecţiei (clasa a V-a)

Zeii romanilor. Templele – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Creştinismul – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

Romanizarea – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Geţii şi dacii – rânduieli, obiceiuri, credinţe – schiţa lecţiei +prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a V-a)

Burebista şi Decebal. Războaiele daco-romane – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Apariţia şi expansiunea Islamului – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

Formarea popoarelor europene – schiţa lecţiei + prezentare power-point + fişă de lucru (clasa a V-a)

Europa creştină în mileniul I – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

 Clasa a VI – a

Manualul „unic” pentru clasa a VI-a- Istorie

Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul Mediu – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VI-a)

Marile descoperiri ale europenilor. Drumuri şi teritorii- schiţa lecţiei + prezentare power-point + fişă de lucru (clasa a VI-a)

Lumea nouă:cunoaştere, misionarism şi exploatare – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VI-a)

Reforma. Contrareforma – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VI-a)

Absolutismul de la Atlantic la Munţii Ural – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VI-a)

Ludovic al XIV-lea şi palatul de la Versailles – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VI-a)

Petru cel Mare – schiţa lecţiei (clasa a VI-a)

Revoluţia glorioasă – schiţa lecţiei +prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VI-a)

Iluminismul – raţiune, drepturi, implicarea oamenilor în viaţa politică – schiţa lecţiei +prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VI-a)

Constituirea S.U.A. – schiţa lecţiei (clasa a VI-a)

Revoluţia franceză. De la supus la cetăţean – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VI-a)

Napoleon I și răspândirea ideilor Revoluției Franceze în Europa -schița lecției + prezentare power-point

Revoluţia industrială. Impactul asupra vieţii oamenilor – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VI-a)

Statele moderne. Revoluţie şi emancipare naţională – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VI-a)

Clasa a VII – a

Manual Istorie clasa a VII -a – sursa: Editura Art Klett

Marile alianţe politico-militare din lume – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Primul Război Mondial. Evoluţia alianţelor. Fronturile de luptă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Primul Război Mondial: Sarajevo, începutul măcelului (I)

Primul Război Mondial: De la atentat la război (II)

Primul Război Mondial: Bătălia celebră de la Somme (III)

Revoluţia industrială şi războiul. Viaţa în tranşee şi pe „frontul de acasă” – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

România şi Primul Război Mondial – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare Power-Point (clasa a VII-a)

Tratatele de Pace. Noua hartă a Europei – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Viaţa cotidiană în perioada interbelică – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Femeia în viaţa publică – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Cinematograful: artă şi industrie – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VII-a)

Crize economice – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Statele democratice – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Statele totalitare – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Comunismul – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VII-a)

Nazismul – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VII-a)

Relaţiile internaţionale. Agresiunea statelor totalitare – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Al doilea război mondial (1939-1945). Alianţe militare şi fronturi de luptă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Noile mijloace de distrugere în masă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Viaţa pe front şi în „frontul de acasă” – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Holocaustul – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VII-a)

Instaurarea sistemului totalitar în Europa de Est. Statele comuniste – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Reconstrucţia postbelică – schiţa lecţiei (clasa a VII-a)

Viaţa cotidiană. De la dramele războiului la prosperitate – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Protestul tinerei generaţii – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VII-a)

Clasa a VIII – a

Spaţiul geografic natural – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Periodizarea istoriei românilor – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Epoca pietrei – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a VIII-a)

Epoca metalelor – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Izvoare istorice despre geto-daci – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Burebista.Decebal – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Cucerirea Daciei de către romani – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Dacia romană. Romanizare – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Creştinism – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Aşezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Poporul român – popor romanic – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Primele forme de organizare statală – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Transilvania de la voievodat la principat – schiţa lecţiei (clasa a VIII-a)

Întemeierea statelor medievale Ţara Românească, Moldova, Dobrogea – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Lumea oraşului – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Voievozii români în lupta antiotomană – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Mircea cel Bătrân – „cel mai viteaz şi mai ager dintre principii creştini”

Anul 1600 – Mihai Viteazul – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Evaluare semestrială I la Istorie – clasa a VIII-a

Cronicari, cărturari şi cartea în spaţiul românesc – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Secolul fanariot – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Românii între Orient şi Occident. Conservatorism şi modernizare – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Generaţia paşoptistă. Programe şi consecinţe ale revoluţiei – schiţa lecţiei +prezentarePowerPoint +fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Rromii – de la robie la emancipare – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

https://materialedeistorie.com/

Regatul României. Carol I – schiţa lecţiei +prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Românii din Basarabia, Bucovina şi Transilvania – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Cucerirea independeţei de stat şi unirea Dobrogei – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

România şi Primul Război Mondial – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare power-point (clasa a VIII-a)

Marea Unire din 1918 – schiţa lecţiei + fişă de lucru + prezentare power-point (clasa a VIII-a)

România interbelică – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Oraşul: arhitectură modernă şi tradiţii urbane – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Constituţiile din perioada interbelică – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

Idei politice în lumea românească interbelică. Monarhia după Primul Război Mondial – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

România în Al Doilea Război Mondial – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Holocaustul în România – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a)

România – stat comunist – schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint + fişă de lucru (clasa a VIII-a)