Istoria Românilor

Burebista – câteva date mărunte

Războaiele daco-romane

Mircea cel Bătrân – „cel mai viteaz şi mai ager dintre principii creştini”

Vlad Dracul

Vlad Ţepeş – personajul istoric

Radu cel Frumos – domn al Ţării Româneşti

Ştefan cel Mare – „Athleta Christi”

Ion Vodă „cel Cumplit”

Regimul Fanariot

Ţările Române şi Criza Orientală

Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859: aspecte premergătoare

Etapele formării statului naţional unitar

Cultura în perioada interbelică

Mihai I – Ultimul Rege

Scurt istoric al Educaţiei din România