Ştiinţă şi tehnică – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Civilzaţia la răscruce

Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Civilizaţia la răscruce – fişă de lucru


Tehnica în slujba războiului

 • Secolul al XIX-lea a reprezentat o perioadă de progrese tehnice şi ştiinţifice deosebit de importante. Descoperirile ştiinţifice şi tehnice efectuate în diferite domenii au determinat modernizarea rapidă a societăţii şi creşterea nivelului de trai.
 • Desfăşurarea unei noi revoluţii industriale, către anul 1880, bazate pe utilizarea noilor surse de energie (electricitatea, petrolul şi gazele naturale) şi pe dezvoltarea liberalismului economic, a dus la transformări însemnate în diferite domenii de activitate.
 • Au fost realizate descoperiri în biologie, fizică, chimie şi în alte domenii, au apărut noi meserii şi au luat naştere noi ramuri industriale: electrotehnica, metalurgia, industria alimentară, industria extractivă şi prelucrătoare de petrol.
 • Industria, devenită principala ramura economică, a cunoscut noi transformări, marile întreprinderi înglobându-le pe cele mici. Astfel, au apărut trusturile industriale.
 • În secolul al XIX-lea, ştiinţa şi tehnica au fost din ce în ce mai importante  iar statul, universităţile şi întreprinderile au sprijinit activitatea de cercetare ştiinţifică din diferite domenii de activitate.
 • Prestigiul oamenilor de ştiinţă a crescut foarte mult, au apărut noi domenii ale ştiinţei (chimia organică, visurologia, etc.).
 • Progresele tehnico-ştiinţifice au fost realizate într-o perioadă dominată de rivalitatea dintre marile puteri, în privinţa stăpânirii unor teritorii şi zone de influenţă de pe Glob. Pentru a-şi atinge interesele, aceste mari puteri au urmărit să îşi modernizeze armata şi să îşi crească forţa militară.
 • În aceste condiţii, multe dintre invenţiile tehnice care au modernizat societatea  şi-au găsit întrebuinţarea şi în domeniul militar. De aceea, se poate spune că ştiinţa şi tehnica s-au aflat şi în slujba războiului.
 • Reţeaua de căi ferate, telegraful, telefonul, dirijabilele, avioanele, gazele toxice, explozibilii (dinamita) şi altele au fost invenţii utilizate  în scopuri militare, în perioada de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Cercetările ştiinţifice şi invenţiile tehnice au dus la apariţia şi la perfecţionarea unor tipuri de arme (tunurile de mare calibru, mitralierele etc.).

 Oameni de ştiinţă şi descoperirile lor

 • Diferite domenii de activitate au beneficiat, în secolul al XIX-lea, de cercetările ştiinţifice şi de realizările tehnice ale unor importanţi oameni de ştiinţă sau ale unor inventatori. Astfel, a fost posibilă apariţia unor descoperiri sau a unor invenţii de o importanţă deosebită în evoluţia şi modernizarea societăţii.
 • Biologia şi medicina au beneficiat de cercetările lui Robert Koch (a descoperit bacilul care declanşează tuberculoza, în 1882), ale românului Victor Babeş (cercetări în studierea bacteriilor) şi ale altora.

robert koch

 • În fizică, Röntgen a descoperit radioactivitatea, iar cercetări în domeniul acesta au fost realizate şi de soţii Pierre şi Marie Curie. Italianul Gugliemo Marconi a studiat emisia undelor radio. Albert Einstein a formulat teoria relativităţii spaţiului şi timpului.
 • În chimie, cercetările au determinat producerea de coloranţi, parfumuri, îngrăşăminte, medicamente. S-au produs gaze toxice şi explozibili (Alfred Nobel a inventat dinamita). S-au făcut progrese în privinţa tehnicilor metalurgice.
 • Au apărut noi domenii de activitate şi noi ramuri ştiinţifice precum microbiologia şi speologia (românul Emil Racoviţă a fost primul care a cercetat viaţa din peşteri).

Sursa: Cristian Vornicu, Magda Stan, Istoria de nota 10, Editura Cd Press, 2010, Bucureşti, p. 18-21.

1 răspuns »

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.